برنامه های آتی

زمان باقی مانده تا همایش مدیریت محصول

زمان باقی مانده تا همایش مدیریت محصول
  :
  :
  :
  محورهای اصلی همایش
  • مدیر و مدیریت محصول:
  • اهداف و ضرورت‌های مدیریت محصول
  • مدیر محصول: شایستگی‌ها، نقش‌ها و شیوه‌های توانمندسازی
  • ساختار، سازمان و تیم‌سازی در مدیریت محصول
  • طراحی محصول:
  • مدل‌های طراحی، توسعه و بهسازی محصول
  • نظام‌های ارزیابی، انتخاب و پرورش ایده‌ها با هدف خلق ارزش در محصول موفق
  • نمونه‌سازی (Prototyping) و طراحی و بازنگری ویژگی‌های محصول
  • واسط کاربری (UI) و تجربه مشتری (UX)  در طراحی محصول
  • ابزارها و نمونه کاوی در مدیریت محصول:
  • مدیریت محصول در شرکت‌های استارتاپی
  • ابزارها و نرم‌افزارهای مدیریت محصول
  • موردکاوی (Case Study)  در مدیریت محصول (داستان موفقیت‌ها و شکست‌ها)
  اهداف همایش و کارگاه آموزشی مدیریت محصول
  • ایجاد آشنایی مدیران ارشد و کارشناسان با فرآیندها، ضرورت­ها و دستاوردهای مدیریت محصول در شرکت
  • توسعه و تعمیق دانش مدیران محصول از طریق برگزاری کارگاه تخصصی آموزشی
  • ارتقا تفکر و استراتژی «یک بار بساز و بارها بفروش!» در شرکت­های تولیدی
  • ترویج اهمیت به کارگیری مدیران محصول در فرآیندهای تولید
  • آگاه­سازی شرکت­ها از نحوه بازگشت سرمایه (ROI) هزینه­های مربوط به مدیریت محصول
  • ترویج فرهنگ «بازاریابی سپس تولید!» مبتنی بر نظام مدیریت محصول
  •  
  مخاطبان همایش
  • مدیران و کارشناسان محصول
  • مدیران و سرپرستان کارخانه و تولید
  • مدیران و کارشناسان تحقیق و توسعه (R&D) و توسعه محصول
  • مدیران و کارشناسان تضمین کیفیت
  • بنیانگذاران استارتاپی